Skapa Dans

Koreografitävling i eget skapande för dig som är 15-21 år

Information hittar du här

Danslänkar

Utbildningar, studieförbund, föreningar m.fl. som bedriver dansverksamhet

I Västernorrland och utanför regionen

Dans Västernorrland

Dans Västernorrland jobbar för att stärka och utveckla dansen i Västernorrlands län. Det gör vi genom att skapa möjligheter för dig att uppleva dans. Vi har en informerande, förmedlande och samordnande funktion. Vår danskonsulent verkar för att synliggöra dansen som konstform, väcka intresset samt öka förståelsen för dansen som uttryck. Vi strävar efter att du får en livslång relation till dans och rörelse.

I Västernorrland finns många som ordnar danskurser av olika slag – dem kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med. Du hittar de olika dansverksamheterna under danslänkar. Du kan själv dansa och skapa i våra egna och Norrdans workshopar, i skolan eller på din fritid.

I samklang med vår värdegrund erbjuder vi upplevelser som främjar barns och ungas personliga utveckling.

Dans Västernorrland och Norrdans dansar för integration och hittar nya vägar för att ge fler människor chansen att uppleva, utöva och uppfyllas av dans.

Några exempel på hur vi arbetar för att utveckla dansområdet i Västernorrland:

Skapa Dans
En koreografitävling för dig mellan 15 och 21 år med anknytning till Västernorrlands län. Tävlingen vill uppmuntra ungdomar till eget skapande i dans och lyfta fram kreativitet, kunnande och kompetens. Vi välkomnar alla stilar och nivåer.
Dans Västernorrlands workshopar
Våra workshopar är skräddarsydda efter behov och vi tar hänsyn till varje individs förutsättning. Vi är öppna för att arbeta med olika teman och utifrån olika utgångspunkter.
Kompetensutveckling
Vi anordnar regelbundna träffar för verksamma danspedagoger och fria dansaktörer. Fortbildningar erbjuds också för de som jobbar med barn och unga, till exempel i förskola och skola. Vår kompetensutveckling syftar till att beröra, inspirera och utveckla dig som människa.

Dans Västernorrland är en del av Scenkonst Västernorrland, en regional kulturinstitution som ägs av Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun. Därutöver får vi stöd från Statens kulturråd och Härnösands kommun. Nära kopplat till Dans Västernorrland finns Norrdans, Norrlands eget danskompani. Norrdans uppdrag är att presentera samtida dans av hög kvalitet i hela dess bredd med ett speciellt fokus på den unga publiken.

Danskonsulentverksamheten ingår i det nationella nätverket SRD – Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling. Nätverket sammanför alla Sveriges danskonsulenter/utvecklare som arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner, län, kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring dans!