Fokusår i vänkommun

Som en del i Dans Västernorrlands regionala uppdrag fokuserar vi, tillsammans med Norrdans varje år på en av länets sju kommuner efter ett rullande schema. Fokusarbetet planeras i samarbete med kommunens olika aktörer, arrangörer, skolor, invånare och genomförs läsårsvis. Syftet är att ge en struktur för det regionala uppdraget, att förankra verksamheten i länets kommuner samt att hitta nya arbetsformer och samarbetspartners. Vi lär känna vårt län och länet lär känna oss.

Läs mer om arbetet med fokusår i vänkommun på Scenkonst Västernorrland

Följande aktiviteter är planerade eller har ägt rum:

Läsåret 2016/2017 – Sollefteå

Norrdans och Dans Västernorrland har under planeringsåret 2015/2016 haft ett flertal planeringsmöten tillsammans med företrädare för Sollefteå kommun.  Vi träffade Skapande skolasamordnare Cecilia Jacobsson, Estetiska programmets danslärare Sandra Bergström och kulturskolechef Marie Sundelin.

 • Fokusåret smygstartade mars 2016 med studiebesök av elever från klass 5 från Junsele som tittade på Norrdans morgonklass och genomdrag av föreställningen Black Forest.
 • Studiebesök i augusti 2016 av 20 elever från estetiska programmet samt dansgymnasiet i Sollefteå. De närvarade vid Norrdans morgonklass, såg föreställningen Black Forest och hade workshop med en av Norrdans dansare.
 • I ett samarbete med Sollefteå Teaterförening arrangerade Norrdans föreställningen Carmen på Hullsta Gård  i oktober. Norrdans gick in aktivt och stöttade med publikarbetet och det bussades publik från Örnsköldsvik samt Österåsen.
 • Föreställningen Carmen spelades även i oktober som skolföreställning för alla nior från Vallaskolan.
 • Föreställningen Black Forest spelades för klass 5 i Junsele i Junsele Konsert/Sporthall.
 • Norrdans och Dans Västernorrland deltog i Skapande skola konferens på Hullsta Gård i oktober. Annika Högberg, Dans Västernorrland höll då även två workshopar för elever i årskurs 3-6.
 • Åtta workshopar genomfördes under oktober på skolorna i Näsåker, Junsele, Långsele och Kalknäs för årskurs 3-6. Pedagog Ian Butler, Dans Västernorrland.
 • Norrdans föreställning Windows framfördes idecember för eleverna på Näsåkers skola och en offentlig på Ingelas Café. Windows är korta koreografier för en liten yta och för alla smaker skapade och dansade av Norrdans dansare.

Läsåret 2015/2016 – Härnösand

Norrdans och Dans Västernorrland har haft ett flertal planeringsmöten tillsammans med företrädare för Härnösands kommun, gymnasiet, kulturskolan, Härnösands Teaterförening, Sambiblioteket, Technichus, Härnösands Folkhögskola samt flera föreningar som har anknytning till dansområdet. Planen för fokusåret är att fördjupa och utveckla samarbetet inom kommunen när det gäller att arrangera dans, marknadsföra dans samt att lyfta dansen som såväl motionsform som en källa till självutveckling och glädje för ännu fler av kommunens invånare.

Läsåret 2014/2015 – Ånge

I tät dialog med kulturchefen Peter Gunnarsson, Musikskolan, skolan, Teaterverkstan och Ånge Riksteaterförening planerade och genomförde Norrdans och Dans Västernorrland ett flertal aktiviteter under året.

 • Studiebesök hos Norrdans och Dans Västernorrland, med besök av repetition samt deltagande i dansworkshop, genomfördes av Fränsta skola, grundsärskolan, Torpshammars skola och Ljungaskolan i oktober.
 • Föreställningen Windows visades i december i Fränsta, både som skolföreställning på Fränstaskolan och som offentlig föreställning på Ålsta Folkhögskola, arrangerad av Ånge Teaterförening. Elever på Fränsta skola fick dansworkshop i anslutning till föreställningen Windows.
 • Teaterverkstan återupptog danskurser för barn och ungdomar i sin verksamhet och fick stöd av Danskonsulent Annika Högberg i att hitta danslärare.
 • Fortbildningsdagar för förskollärare – en dag i januari med repetitionsbesök på Norrdans samt workshop i att använda dans som kommunikationsmedel, en dag i februari med danskonsulent/danspedagog Annika Högberg om att ”Dansa en saga”.
 • Seminarium om dans med Lis Hellström Sveningson för lärare och förskollärare i kommunen ägde rum i februari.
 • Dansverkstäder på förskolor i kommunen på Förskolans Dag i maj.
 • Ca 350 elever och lärare bussades till Sundsvall för att se skolföreställningar med Norrdans i april. För mellanstadiet gavs Pas de danse + I went out on a summer’s night, för högstadiet gavs Black Fairytale #2.
 • Kulturnatten i maj bjöd på dansinslag i form av ett uppträdande med Norrdans (tre koreografier ur Windows) samt en flashmob med barn/ungdomar från Teaterverkstan som tränat dans med dansläraren Johanna Dovner på Dans Västernorrland.

Läsåret 2013/2014 – Kramfors

Tillsammans med kommunens kulturenhet, Kulturskolan, Hola Folkhögskola och Kramfors Scenkonst/Riksteaterföreningen planerades och genomfördes en rad aktiviteter i form av föreställningar, workshopar och andra danskunskapande insatser.

 • Workshopar med Norrdans dansare gavs både på Hola Folkhögskola och på gymnasiets estetiska linje under hösten.
 • Elever från Hola Folkhögskola och gymnasiet bussades till Hullsta Gård för att se föreställningen Glesbygdsliv med koreografier av Marcos Morau, Yossi Berg och Oded Graf.
 • Skolföreställningen Härnösand av Marcos Morau visades för elever från två olika skolor i Kramfors i oktober.
 • Dark Horse av Lenka Vagnerová visades som skolföreställning på Kramforsskolan två gånger i oktober.
 • Windows visades som offentlig föreställning i Gallerian Christoffer i december.
 • I januari hölls en fortbildning om dans för rektorer och högstadielärare i kommunen. Lis Hellström Sveningsson (danskritiker och kulturskribent) föreläste och danschef Mira Helenius Martinsson gav en introduktion i att tolka dans med hjälp av en dansare som bjöd på dans med olika stilar och olika känslostämningar.
 • Gymnasiets estet-elever hade en workshop med Norrdans dansare där ämnet arbetsmiljö och säkerhet kopplades till den moderna dansen och dansaryrket.
 • Middle of Nowhere av Fernando Melo visades på Ådalshallen i mars, både som offentlig föreställning och som skolföreställning.

Läsåret 2012/2013 – Örnsköldsvik

Norrdans och Dans Västernorrland utvecklade samarbetet med Kulturskolecentrum, Örnsköldsviks Riksteaterförening och Dansföreningen We Dance vilket resulterade i ett flertal dansföreställningar för både elever och vuxen publik. Dessutom arrangerades många workshopar med både dansare och danspedagoger. Några exempel följer här.

 • Dark Horse av Lenka Vagnerová visades vid fyra olika tillfällen under hösten, både som skolföreställning på Domsjöskolan och på Folkan Teater samt som offentlig föreställning på Folkan Teater.
 • Doppelgänger av Martin Forsberg visades vid två tillfällen i november på Folkan Teater, en för skola och en offentlig.
 • Bollkänsla av Martin Hasselgren (ett samarbete mellan Norrdans, Teater Västernorrland och Musik Västernorrland) visades vid två tillfällen i oktober på Sörlidenskolan och en gång på Alneskolan.
 • Windows visades i KappAhls skyltfönster och som två skolföreställningar på Själevadskolan i februari.
 • Solot Sparks av Klara Degerman dansades av en kvinnlig dansare från Norrdans på We Dance dansavslutning i juni.
 • Nolaskolan, Särskolan och Ängetskolan hade workshopar med Norrdans dansare under året.