Corona-info

Våren hos Dans Västernorrland

Kulturvåren 2021 ser inte ut som vanligt. Vår verksamhet rullar på med anpassningar till rådande omständigheter.

Det här gör vi:

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer. Vi ser över våra hygien- och säkerhetsrutiner och säkrar våra salonger/lokaler för din och vår trygghet.

Det här kan du göra:

Kom i god tid, håll avstånd, tvätta händerna, följ personalens anvisningar på plats – och stanna hemma om du har symptom.

Vi ses!