Danskonsulenten

Främjar dansen i Västernorrland

Vem är det?

Skapa Dans

Koreografitävling för ungdomar

Info och anmälan

Danslänkar

Hitta dansverksamheter i Västernorrland

Länkar här

Om oss

Dans Västernorrlands uppdrag är att främja dansen i Västernorrland med särskilt fokus på barn och unga samt verka för att bredda intresset och öka kunskapen om dans. Vi har också en informerande, förmedlande och samordnande funktion.

Hos oss arbetar danskonsulent och danspedagog. Vi arbetar med att synliggöra dansen som konstform, väcka intresse samt öka förståelsen för dansens som uttryck.

Du kan uppleva dans både genom att dansa själv och att se på dans. Upplevelsen utvecklar dina sinnen och breddar dina perspektiv. Vi vill skapa möjligheter för dig att uppleva dans på olika sätt.

I samklang med vår värdegrund erbjuder vi upplevelser som främjar barns och ungas personliga utveckling.

Några exempel på hur vi arbetar för att utveckla dansområdet i Västernorrland:

Skapa Dans
En koreografitävling för dig mellan 15 och 21 år med anknytning till Västernorrlands län. Tävlingen vill uppmuntra ungdomar till eget skapande i dans och lyfta fram kreativitet, kunnande och kompetens. Vi välkomnar alla stilar och nivåer.
Workshop
Våra workshopar är skräddarsydda efter behov och vi tar hänsyn till varje individs förutsättning. Vi är öppna för att arbeta med olika teman och utifrån olika utgångspunkter.
Kompetensutveckling
Vi anordnar regelbundna träffar för verksamma danspedagoger och fria dansaktörer. Fortbildningar erbjuds också för de som jobbar med barn och unga, till exempel i förskola och skola. Vår kompetensutveckling syftar till att beröra, inspirera och utveckla dig som människa.
Information
Besök även vår Facebooksida där hittar du aktuell information.

Dans Västernorrland är en del av Scenkonst Västernorrland, en regional kulturinstitution som ägs av Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun. Därutöver får vi stöd från Statens kulturråd och Härnösands kommun. Nära kopplat till Dans Västernorrland finns Norrdans, Norrlands eget danskompani. Norrdans uppdrag är att presentera samtida dans av hög kvalitet i hela dess bredd med ett speciellt fokus på den unga publiken.

Danskonsulentverksamheten ingår i det nationella nätverket SRD – Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling. Nätverket sammanför alla Sveriges danskonsulenter/utvecklare som arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner, län, kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring dans!