Om oss

Dans Västernorrlands uppdrag är att främja dansen i Västernorrland med särskilt fokus på barn och unga samt verka för att bredda intresset och öka kunskapen om dans. Vi är också en informerande, förmedlande och samordnande funktion.

Vår danskonsulent arbetar för att synliggöra dansen som konstform, väcka intresse samt öka förståelsen för dansens som uttryck genom att:

• via olika nätverk sprida information om aktuella föreställningar, aktiviteter och kurser bl.a. på Facebook.
• verka för att barn och unga ska få möta och uppleva dans genom att själva dansa, se föreställningar samt bli uppmuntrade till eget skapande.
• årligen arrangera koreografitävlingen Skapa Dans för unga 14-22 år.
• förmedla och samordna workshopar och pedagogiska projekt för förskola, skola och fritid, bl.a. inom ramen för Skapande skola.
• anordna regelbundna träffar för verksamma pedagoger och fria dansaktörer.
• anordna kompetensutveckling inom dansområdet.
• samverka med övriga kulturkonsulenter i länet.

Dans Västernorrland är en del av Scenkonst Västernorrland, en regional kulturinstitution som ägs av Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun. Därutöver får vi stöd från Statens kulturråd och Härnösands kommun. Nära kopplat till Dans Västernorrland finns Norrdans, Norrlands eget danskompani. Norrdans uppdrag är att presentera samtida dans av hög kvalitet i hela dess bredd med ett speciellt fokus på den unga publiken.

Danskonsulentverksamheten ingår i det nationella nätverket SRD – Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling. Nätverket sammanför alla Sveriges danskonsulenter/utvecklare som arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner, län, kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare.