Kultur för unga

Här presenteras webbaserade utbudskataloger där du hittar kultur i alla former. Föreställningar, konserter, utställningar, workshopar i eget skapande m.m.

Besök sidorna och bli inspirerad!

JOJJO.SE är en webbaserad kulturutbudskatalog för barn och unga i Västernorrland.
Utbudet är sammanställt av ett nätverk som består av länets kulturkonsulenter. Katalogen erbjuder ett brett och varierat utbud av upplevelser och aktiviteter. Här hittar du aktuella erbjudanden inom t ex dans, film, konst, teater, litteratur, kulturarv och musik. Du kan även få idéer och förslag på workshops, skapande skola-projekt, fortbildningar med mera.

SCENKONST I NORR är en utbudskatalog på nätet där de fyra nordliga länen gemensamt presenterar dans- och teaterproduktioner för barn och unga.

Scenkonst i norr är ett samarbetsprojekt mellan Dans i Nord, Riksteatern Jämtland/Härjedalen, Riksteatern Norrbotten, Riksteatern Västerbotten och Riksteatern Västernorrland.