Annika Högberg

Danskonsulent

070-206 66 36

Annika Högberg arbetar på Dans Västernorrland som danskonsulent och danspedagog. Hon är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm (88-91) samt vid Laban Center for Movement and Dance i London (92-93). Annika har mångårig erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med barn, ungdomar och vuxna både i skola och på fritiden. Hon är född och uppvuxen i Västernorrland.

I sitt uppdrag som danskonsulent arbetar Annika med att främja dansen som konst- och uttrycksform, med särskilt fokus på barn och unga samt att verka för att bredda intresset och öka kunskapen om dans.

Vad gör då vår danskonsulent?
• Via olika nätverk sprider information om aktuella föreställningar, aktiviteter och kurser. Kanalerna är hemsidan och Facebook.
• Verkar för att barn och unga ska få möta och uppleva dans genom att själva dansa, se föreställningar samt bli uppmuntrade till eget skapande.
• Arrangerar varje år koreografitävlingen SKAPA DANS för ungdomar 15-21 år.
• Förmedlar och samordnar workshopar och pedagogiska projekt för förskola, skola och fritid, bl.a. inom ramen för Skapande skola.
• Anordnar regelbundna träffar för verksamma pedagoger och fria dansaktörer.
• Anordnar kompetensutveckling inom dansområdet.
• Samverkar med övriga kulturkonsulenter i länet.