Samarbeten

Danskonsulent

Danskonsulentens uppdrag är att främja och öka det allmänna intresset för dans i hela Västernorrland – med särskilt fokus på barn och ungdomar. Förutom detta informerar och samordnar danskonsulenten också relevanta frågor som rör dans i regionen.

Vår danskonsulent arbetar för att synliggöra dansen som konstform, väcka intresse samt öka förståelsen för dansens som uttryck genom att:

  • Via olika nätverk sprida information om aktuella föreställningar, aktiviteter och kurser bl.a. på facebook.
  •  Verka för att barn och unga ska få möta och uppleva dans genom att själva dansa, se föreställningar samt bli uppmuntrade till eget skapande.
  • Årligen arrangera koreografitävlingen Skapa Dans för unga 14-22 år. 
  • Förmedla och samordna workshopar och pedagogiska projekt för förskola, skola och fritid, bl.a. inom ramen för Skapande skola.
  • Anordna regelbundna träffar för verksamma pedagoger och fria dansaktörer.
  • Anordna kompetensutveckling inom dansområdet.
  • Samverka med övriga kulturkonsulenter i länet.

 

Danskonsulentverksamheten ingår i det nationella nätverket SRD – Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling. Nätverket sammanför alla Sveriges danskonsulenter/utvecklare som arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner, län, kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare.

Kontakt

Bild på Eddie Edvinsson (he/him)

Eddie Edvinsson (he/him)

Vik danskonsulent

Telefon: 070-2983293 Skicka e-post till: Eddie Edvinsson (he/him)