Pil nerPil vänsterPil vänsterPil högerPil högerPil nerStängCoverÖraExterntFacebookFlaggaGoogle+InstagramListaScenkonstvästernorrland LogoDans Västernorrland LogoNorrdans Logoffs_bs_cmykTeatervasternorrland LogoScenkonstvästernorrland LogoNorrdans LogoFilm Västernorrland LogoMusik Västernorrland LogoFörstoringsglasKuvertMenyMenySpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSkrivareDelaDelningTwitterVimeoYouTube

Utlysning av dansstipendium

UTLYSNING AV DANSSTIPENDIUM

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, SrD, utlyser 2 stipendium på 20 000 kr vardera för att stödja och utveckla dansfältet som drabbats hårt av Coronapandemin, både regionalt och nationellt.

Stipendiet gör det möjligt för dig att fördjupa och utveckla ditt konstnärskap, antingen genom egen praktik eller genom fördjupad kompetens. Gärna genom en kreativ vilja att testa nytt och/eller arbeta med ett gränsöverskridande kulturuttryck.

Stipendiaterna ska uppfylla följande:

Professionell och yrkesverksam dansare och/eller koreograf inom dansfältet.
Bosatt och yrkesverksam i Sverige.

Vid val av stipendiater tittar vi på följande kriterier, men båda behöver inte uppfyllas:

Konstnärlig utveckling

Metodutveckling

Ansökningstiden är öppen mellan 5 november – 26 november. Besked lämnas strax innan jul 2020. Beslut fattas av SrD: styrelse som består av danskonsulenter och dansutvecklare från olika delar av Sverige. Beslutet kan inte överklagas.

OBS! Ansökan måste vara inlämnad per e-post senast 26 november kl 23.59.
Ansökningar som kommer inte försent hanteras inte.

Ansökan ska innehålla: Vad vill du göra för 20 000 kr? Beskriv detta på max 1 A4. Namn, adress, postadress och e-post.

Ansökan skickas till den danskonsulent/dansutvecklare som arbetar i din region:

Annika Högberg Dans Västernorrland – en del av Norrdans

annika.hogberg@dansvasternorrland.se

torsdag 12 november 2020

comments powered by Disqus