Värdegrund

Dans Västernorrland värnar om respekt för individens behov och tar hänsyn till elevens ålder, personlighet, individuella förutsättningar och utvecklingstakt. Alla deltar på sina egna villkor.

Vi strävar efter ökad kroppslig medvetenhet, musikalitet, kreativitet och rörelseglädje hos deltagaren genom att arbeta med grundstenarna inom den konstnärliga dansen samt eget skapande. Vi erbjuder en kvalitativ och inspirerande undervisning och miljö.

Vi främjar barns och ungas personliga utveckling och deltagaren ska känna sig trygg i gruppen, i sin egen kropp och i rörelsen. Målet är att bli vägledd och inspirerad till att våga dansa ensam och tillsammans med andra, att våga dela upplevelsen och att lära sig samarbeta.

Vi strävar efter att barn och unga tillägnar sig en livslång relation till dans och rörelse.

Dansverksamheten genomsyras av kärlek till dansen!